Na današnji dan

Francuski prijestolonasljenik koji je kao dijete umro u zatvoru (1785.)

Dana 27. ožujka 1785. godine rodio se francuskom kralju Luju XVI. sin koji je postao prijestolonasljednik, a tragično je skončao za vrijeme Francuske revolucije. Sin je imao ime Luj kao i otac, a rodila ga je poznata kraljica Marija Antoaneta. 

Mali Luj imao je samo četiri godine kad je počela Francuska revolucija. Kao prijestolonasljednik, Luj je nosio titulu francuskog dofena (fr. Dauphin de France).

Godine 1792. francusku su kraljevsku obitelj revolucionari zatočili u pariškom zatvoru Temple. Mali je Luj tad bio sedmogodišnjak, a u zatvoru je bio s ocem kraljem Lujem XVI. i majkom kraljicom Marijom Antoanetom. Kralj i kraljica smaknuti su 1793., nakon čega su monarhisti njihovog sina počeli smatrati kraljem Lujem XVII. od Francuske. Ipak, Luj nikad nije bio okrunjen niti je efektivno vladao jer je Francuska u međuvremenu već bila proglašena republikom.

Posljednji dani malog Luja nisu jasni. Izgleda da je umro 1795. u zatvoru Temple u dobi od samo deset godina. Kasnije se javio znatan broj ljudi koji su tvrdili da su upravo oni Luj XVII. te da su preživjeli Francusku revoluciju. Kao i u slučaju ruske velike kneginje Anastazije, takvi su pretendenti najčešće bili raskrinkani već tijekom života. Godine 2000. dokazano je DNA analizom da srce dječaka umrlog u zatvoru Temple odgovara djetetu Luja XVI. i kraljice Marije Antoanete.


Komentari