Na današnji dan

Misterij Hitlerovog oca Aloisa – 1903.

From http://earthstation1.simplenet.com

Zanimljivo je da otac budućeg zločinca Alois nije rođen s prezimenom Hitler, nego Schicklgruber, jer je bio vanbračno dijete.

Na današnji dan, kad jeAdolf Hitler imao samo 13 godina, umro mu je otac. Ime Hitlerovog oca bilo je Alois, a u trenutku smrti bio je u 66. godini života.
Majka Aloisa Hitlera zvala se Maria Anna Schicklgruber, bila je neudana i rodila ga je s 42 godine. Ne može se sa sigurnošću znati tko je bio Aloisov otac, jer je u zapisu o krštenju to polje ostavljeno prazno, a upisano je – nezakonit.
Kako je Alois dobio prezime Hitler? Naime, Maria Anna Schicklgruber naknadno se udala za Johanna Georga Hiedlera, putujućeg mlinara, koji se doselio k njoj u kuću. Tek u 40. godini života Alois Schicklgruber promijenio je prezime u Hiedler, prema poočimu. Odmah godinu dana kasnije – 1877. godine – prezime Hiedler promijenjeno je intervencijom nekog lokalnog pisara u inačicu Hitler. Razlozi za tu promjenu nisu dovoljno poznati.

Komentari