Na današnji dan

Mirom u Aachenu Mariji Tereziji priznato očevo naslijeđe (1748.)

Dana 18. listopada 1748. potpisan je Mir u Aachenu, kojim je konačno završen Rat za austrijsko naslijeđe. Tim je mirom carici Mariji Tereziji priznato naslijeđe njenog oca, pokojnog cara Karla VI. Habsburškog, koji je bio posljednji muški pripadnik moćne dinastije Habsburg. Rat za austrijsko naslijeđe trajao je gotovo punih osam godina i proizveo je mnogo ljudskih žrtava jer su u njega bile uključene praktički sve europske sile.

Carica Marija Terezije morala je Mirom u Aachenu priznati pruskom kralju Fridriku II. Velikom posjed Šleske, koju joj je on preoteo na samom početku rata, no barem je zadržala većinu ostalih posjeda obitelji Habsburg u srednjoj i zapadnoj Europi. Važna je činjenica da je zadržala u svom posjedu područje današnje Belgije (zvano u to doba Austrijskom Nizozemskom), koje je bilo gospodarski izvanredno značajno (donosilo je caričinoj blagajni prihode usporedive s prihodima cijele Austrije, Češke, Ugarske i Hrvatske zajedno). Područje Austrijske Nizozemske Francuzi su tijekom spomenutog Rata za austrijsko naslijeđe bili zauzeli, no spomenutim Mirom u Aachenu Austriji je zajamčen povrat tih teritorija.

Vraćeni su im i važni gradovi-tvrđave na granici s Franuskom. Bili su to tzv. gradovi na barijeri (fr. Barrière), koje su činili npr. gradovi-tvrđave: Veurne, Ypres, Menen, Tournai, Mons, Charleroi, Namur i Ghent.


Komentari