Na današnji dan

Mirjana Gross – autorica kapitalnih djela suvremene hrvatske historiografije – 1922.

Doktorirala je s temom Uloga socijalne demokracije u političkom životu Hrvatske.

Mirjana Gross, povjesničarka najpoznatija po proučavanju hrvatske povijesti 19. stoljeća, rođena je 22. svibnja 1922. godine u Zagrebu. Školovala se u rodnom gradu gdje je 1940. upisala studij medicine kojeg je kao Židovka morala napustiti nakon uspostave NDH. Neko vrijeme skrivala se u okolici Zagreba dok je 1943. nisu otkrili nacisti i deportirali u koncentracijske logore Buchenwald i Ravensbrück, odakle je oslobođena u svibnju 1945.

Vrativši se u Zagreb, Gross studira povijest na Filozofskome fakultetu gdje je doktorira s temom Uloga socijalne demokracije u političkom životu Hrvatske. Zatim radi kao asistentica na istom fakultetu, a redoviti profesor postaje 1971. i do umirovljenja 1982. godine predaje hrvatsku povijest u 19. stoljeću, povijest historiografije i metodologiju povijesnih znanosti.

Tijekom znanstvene karijere Mirjana Gross dala je važne doprinose proučavanju društvenih odnosa u njihovoj cjelovitosti. Među prvima u hrvatskoj historiografiji primjenjivala je suvremene znanstveno-metodološke postupke u istraživanju međuodnosa gospodarskih, društvenih, političkih i kulturnih čimbenika u razvoju hrvatskoga društva. Uz više od 260 znanstvenih radova objavljenih u publikacijama u zemlji i inozemstvu, objavila je i nekoliko kapitalnih djela iz hrvatske povijesti 19. stoljeća i metodologije historiografije.

Glavna djela su joj: Povijest pravaške ideologije, Historijska znanost: razvoj, oblik, smjerovi, Počeci moderne Hrvatske: neoapsolutizam u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1850–1860, Prema hrvatskome građanskom društvu: društveni razvoj u Hrvatskoj i Slavoniji šezdesetih i sedamdesetih godina 19. stoljeća (koautorica Agneza Szabo), Počeci moderne Hrvatske: društvo, politika i kultura u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji u prvih trideset godina nakon 1848, Suvremena historiografija: korijeni postignuća, traganja, Od antike do moderne: suvremeno pisanje povijesti i njegovi korijeni, Izvorno pravaštvo: ideologija, agitacija, pokret, Vijek i djelovanje Franje Račkoga…


Govoreći o svom radu Mirjana Gross je jednom prilikom izjavila: „Do moje generacije o povijesti su pisali isključivo muškarci, a muza joj je ipak žena – Clio. Prilično snalažljiva, lukava, prevrtljiva, a ponekad i kompromitirana gospođa Clio stara je već 2500 tisuće godina, ali bi željela biti vječno mlada. Danas piše na kompjutoru, bavi se malim ljudima, a ipak još razmjerno često trubi u fanfare u čast raznoraznih moćnika i znamenitih muževa, stavljajući im lovor-vijence na glave. U svakom slučaju njezina sam sljedbenica, iako se stalno s njome razračunavam“.

Za svoj rad više je puta nagrađivana, a 1988. godine za knjigu Počeci moderne Hrvatske dobila je prestižnu austrijsku nagradu Anton Gindely.

Mirjana Gross preminula je u Zagrebu 2012. godine.

piše: Dražen Krajcar

Komentari