Na današnji dan

Milan Begović – književnik koji si je kupio dvorac (1876.)

Autor libreta slavne opere Ero s onoga svijeta Milan Begović rodio se 19. siječnja 1876. u Vrlici. Neke vrijeme objavljivao je pod pseudonimima Tugomir Cetinski, Xeres de la Maraja i Stanko Dušić.

Studirao je prirodne znanosti, romanistiku i slavistiku, a radio je kao dramaturg i redatelj u Beču i Hamburgu dok nije mobiliziran u Prvom svjetskom ratu. Počeo je objavljivati 1891. u Narodnom listu, zatim je uređivao časopise (Kritika, Savremenik) i surađivao s Ljubom Wiesnerom i A. B. Šimićem. Velik pjesnički uspjeh postigao je ostvario je Knjigom Boccadoro i zbirkom pjesma Vrelo. Nakon povratka iz Rata bavio se kazalištem i 1927. zaposlio na mjesto ravnatelja Drame HNK u Zagrebu. Pod njegovim je vodstvom postavljenja Šenoina drama Hrvatski Diogenes, zbog koje je politički vrh Kraljevine SHS reagirao te je smijenjen i uskoro umirovljen. Nakon odlaska u mirovinu kupio je dvorac Bisag, nedaleko od Zagreba, gdje je napisao ono po čemu je najpoznatiji – libreto za operu Ero s onoga svijeta, praizvedenu 1935. godine. 

Njegove poznate drame su Pustolov pred vratima i Bez trećega. Uredio je antologiju Hrvatska proza XX. stoljeća te prevodio djela najpoznatijih svjetskih pisaca. Od romana treba spomenuti Dunju u kovčeg i Gigu Barićevu. Pored lirskih romana, pisao je novele (Kvartet, Dva bijela hljeba) pa i humoristično-erotsku prozu (Nasmijana srca), putopise, eseje…

Pred kraj života, nakon uspostave druge Jugoslavije, Sud časti Društva književnika Hrvatske kaznio ga je 1945. zbog javnog djelovanja u razdoblju NDH na vremenski određenu šutnju i gubitak građanskih prava. Milan Begović umro je 1948. u Zagrebu.


Piše: Marsela Alić

Komentari