Na današnji dan

Matija Vlačić Ilirik – Lutherov bliski suradnik – 1520.

Poznati europski protestantski teolog i crkveni povjesničar Matija Vlačić rodio je 3.3.1520. u Labinu. Nakon što je rano ostao bez roditelja otišao je na školovanje u Veneciju i gradove njemačkog govornog područja. U Wittenbergu je 1544. magistrirao te postao profesor grčkog i hebrejskog jezika. 

Upoznao je Martina Luthera kad je imao 21 godinu te će do kraja života ostati prijatelji i kolege. Matija Vlačić bio je uvjereni protestant te idejni pokretač borbe protiv pape i cara. Daje kritički prikaz povijest kršćanstva (Magdeburške centurije) u 12 svezaka, a papu naziva antikristom zbog, između ostaloga, zloporabe položaja. Najvažnije njegovo djelo zove se Ključ Svetog Pisma. Riječ je o enciklopedijskom rječniku hebreizama koji je postao temeljnim djelom protenstantskog proučavanja Biblije. Time je Matija Vlačić postao utemeljitelj protestantske hermeneutike. Zatim je odlučio dokazati da su i mnogi katolički pisci već isticali da je Crkvi potrebna reformacija. Stoga je skupio tekstove 400 kršćanskih pisaca koji su stoljećima ranije tražili Crkvene reforme. Smatrao je da se kršćansko naučavanje treba temeljiti na Bibliji i da Crkva nema pravo izmišljati nove pojmove, poput čistilišta. Njegov rad je bio izuzetno važan za opstanak reformacije. Predavao je u Magdeburgu, Jeni i Regensburgu. Pisao je i radove s područja filozofije, povijesti i filologije.

Pripisuje mu se polemična rasprava Razgovaranje meju papistu i jednim luteran (1555) na četiri jezika. Međutim, većina teksta napisana je na istarskom čakavskom narječjem labinštine. Vjerojatno je tiskao i Otročju bibliju te vjerski udžbenik s katekizmima na pet jezika, među ostalima i na hrvatskom. U djelu Katehismus Hervatski dao je prijedlog jedinstvene abecede i pravopisa za Hrvate i Slovence. Bio je jedan od najplodnijih pisaca svojega doba. Nažalost, mnogi spisi od ukupno 200-tinjak ostali su neobjavljeni i čuvaju se u Beču, Weimaru, Regensburgu, Strasbourgu…

Najvažnija djela su: Magdeburške centurije, Ključ sveta pismaApologija M. Vlačića Ilirika upućena školi u Wittenbergu u pitanju adiafora, Raspravljanje o istočnom grijehu i slobodnoj voljiO prijenosu Rimskog Carstva na Germane, Sažeti prikaz jezika Novoga zavjeta.


Piše: Marsela Alić 

Komentari