Na današnji dan

Matija Mrazović – saborski zastupnik i zagrebački gradonačelnik – 1824.

Kao gradonačelnik Zagreba zaslužan je za poboljšanje komunalnih uvjeta.

Hrvatski pravnik, političar i publicist Matija Mrazović rodio se 24. veljače 1824. godine u selu Visoko podno Kalnika. Završio je pravo u Zagrebu gdje otvara odvjetnički ured.

Bio je pristaša ilirizma, a u vrijeme Bachovog apsolutizma žestoko kritizira režim u časopisu Pravnik, koji je sam pokrenuo. Mrazović je jedan od osnivača Narodne stranke te njen zastupnik u Saboru (1861. i 1865. – 1867.) gdje se zauzimao za uređenje državnopravnog odnosa s Austrijom neovisno o Ugarskoj te za političko ujedinjenje Južnih Slavena unutar Monarhije.

Zbog članka o konzorciju za isušivanje Lonjskoga polja 1871. godine, koji su kompromitirali bana Levina Raucha zbog korupcije, bio je optužen zajedno s Vončinom i Miškatovićem. Sud ih je svu trojicu oslobodio, a ban je bio prisiljen na ostavku.

Godine 1880., nezadovoljan Hrvatsko-ugarskom nagodbom, o čijoj je revizji pregovarao s mađarskom stranom, osniva Neodvisnu narodnu stranku s programom ujedinjenja Trojedne Kraljevine i njezine državne i financijske samostalnosti.


Publicistički rad započeo je već 1846. u Novinama horvatsko-slavonsko-dalmatinskima, a surađivao je u Slavenskom jugu, Jugoslavenskim novinama, Prozoru, Zatočniku…

Od 1879. do 1881. bio je gradonačelnik Zagreba te se istaknuo u poboljšanju komunalnih uvjeta grada, kao i za potresa 1880.

Matija Mrazović preminuo je 1896. godine u Zagrebu.

piše: Dražen Krajcar

Komentari