Na današnji dan

Masaccio – prvi veliki slikar quattrocenta (1401.)

Dana 21. prosinca 1401. rođen je Masaccio, rođenim imenom Tommaso di Ser Giovanni di Mone Cassai, jedan od prvih znamenitih slikara talijanske rane renesanse (poznate i pod nazivom quattrocento, zbog vremenskog okvira 1400-tih godina). Rodio se u mjestu San Giovanni Valdarno u Toskani, otprilike trideset kilometara od Firence. Ime pod kojim je danas ponajviše poznat, Masaccio, nastalo je od njegovog rodnog imena Tommaso, skraćivanog u Maso.

Pretpostavlja se da je Masaccio već kao dječak postao šegrt slikarskog majstora, a u razvoj slikarske tehnike uveo je znatne promjene. Primjenom perspektive Masaccio je uspješno stvarao iluziju prostora, čime je iskoračio u smjeru renesansnog slikarstva. Napomenimo, slikari njegovog vremena još su pretežno pripadali razdoblju gotike, karakteristične za kasno razdoblje srednjeg vijeka širom Europe.

Jedno od Masacciovih glavnih djela nalazi se u kapeli Brancacci u firentinskoj crkvi Santa Maria del Carmine, a prikazuje prizore iz Biblije. Slavnim je postala i Masacciova freska Sveto Trojstvo u firentinskoj crkvi Santa Maria Novella, na kojem su Bog Otac, Isus Krist i Duh Sveti prikazani u trodimenzionalnom prostoru. Nažalost, Masaccio je umro u vrlo ranoj dobi od samo 26 godina, tako da je uspio stvoriti samo razmjerno mali broj umjetničkih djela.


Komentari