Na današnji dan

Marx i Engels objavili Komunistički manifest – 1848.

Već u preambuli Manifest naglašava sukob s tada vladajućim silama.

Revolucionarne 1848. godine objavljen je u Londonu jedan od najkontroverznijih tekstova u povijesti, Komunistički manifest, pod zajedničkim autorstvom Karla Marxa i Friedricha Engelsa. Zanimljivo je da je izvorno objavljen na njemačkom jeziku, unatoč tome što je tiskan u Londonu.

Već u preambuli Manifest naglašava sukob s tada vladajućim silama i navodi da su “sve sile stare Europe ušle u sveti savez da bi egzorcirale duh komunizma: papa i ruski car, Metternich i Guizot, francuski radikali i njemačke policijske uhode”. Samo jedan dan nakon objavljivanja Komunističkog manifesta izbio je niz revolucija diljem Europe.

Komentari