Na današnji dan

Martin Heidegger kao vršnjak Adolfa Hitlera i Ante Pavelića – 1889.

Heidegger je bio član Hitlerove nacističke stranke, no pitanje je u kolikoj je mjeri podržavao agresivne elemente politike te stranke.

Dana 26. rujna 1889. godine rođen je , koje je bilo sastavni dio Njemačkog Carstva. Messkirch se nalazi oko 20 kilometara od obale Bodenskog jezera, koje predstavlja granicu između Njemačke i Švicarske.

Martin Heidegger rođen je u katoličkoj obitelji. Dapače, otac mu je bio sakristan u katoličkoj crkvi u spomenutom gradu Messkirchu. 

Heidegger je bio član Hitlerove nacističke stranke (NSDAP), no kontroverzno je pitanje u kolikoj je mjeri podržavao agresivne elemente politike te stranke. Kao visokopozicionirani intelektualac Heidegger je imao mnoge učenike i suradnike na koje je utjecao. Neki od njegovih suradnika, npr. Hannah Arendt, Hans-Georg Gadamer i Herbert Marcuse, postali i sami vrlo utjecajnim intelektualcima.


Komentari