Na današnji dan

Maršal Pétain postao francuski šef države (1940.)

Maršal Pétain dobio je praktički apsolutnu vlast u Vichyjevskoj Francuskoj. 

Dana 11. srpnja 1940. godine maršal Philippe Pétain preuzeo je funkciju francuskog šefa države. Na francuskom jeziku njegova je služba od tada glasila: Chef de l’État français, a u praksi je bio na čelu tzv. Vichyjevske Francuske. Taj dio Francuske Nijemci nisu izravno okupirali, nego su mu dopustili da funkcionira kao svojevrsna vazalna država Trećeg Reicha.

Maršal Pétain dobio je praktički apsolutnu vlast u Vichyjevskoj Francuskoj. Naime, imao je čak i zakonodavnu vlast, koja u demokratskim državama pripada parlamentu, a ne pojedincu. Moto Francuske promijenjen je iz Liberté, égalité, fraternité (hrv. Sloboda, jednakost, bratstvo) u Travail, famille, patrie (hrv. Rad, obitelj, domovina). Pétain je za simbol uzeo dvosjekla sjekiru – tzv. galsku francisku (franc. Francisque gallique). Ta je sjekira prikazivana na propagandnim plakatima, pa čak i na novcu Vichyevske Francuske.


Komentari