Na današnji dan

Mars došao najbliže Zemlji u proteklih 60.000 godina – 2003.

Prosječna udaljenost Marsa od Zemlje iznosi oko 225 milijuna kilometara.

Dana 27. kolovoza 2003. godine planet Mars došao je najbliže Zemlji u proteklih 60.000 godina. Udaljenost Marsa od Zemlje iznosila je toga dana 55.758.006 kilometara. Procjenjuje se da Mars nije bio toliko blizu Zemlji još od 57.617. godine prije Krista. 

Zbog takve blizine, Mars je bio i razmjerno najvidljiviji sa Zemlje u zabilježenoj ljudskoj povijesti. Magnituda mu je pri tome bila −2,88.

Mars je u prosjeku oko 52 % udaljeniji od Sunca nego Zemlja. Prosječna udaljenost Marsa od Zemlje iznosi oko 225 milijuna kilometara. Inače, kad se nalaze na suprotnim stranama od Sunca, Zemlja i Mars mogu biti udaljeni čak i više od 400 milijuna kilometara.


Komentari