Na današnji dan

Markgrof od Badena – osnivač njemačkog grada Karlsruhea – 1679.

U novom je gradu za markgrofa izgrađena velika palača, a okolno je urbano područje postalo specifično po svom radijalnom obliku.

Markgrof Karl Wilhelm od Badena, osnivač poznatog njemačkog grada Karlsruhea, rođen je 27. siječnja 1679. godine. Ime toga grada u prijevodu s njemačkog jezika znači Karlov mir (spokoj), a odnosi se upravo na spomenutog markgrofa Karla Wilhelma, koji je naredio njegovo podizanje.

Markgrof je bio vladar suverene države Baden-Durlach, smještene uz rijeku Rajnu na području današnje jugozapadne Njemačke. Markgrofovija Baden-Durlach imala je površinu od oko 1.600 četvornih kilometara, a osim Karlsruhea obuhvaćala je i značajne gradove Pforzheim te Durlach. Markgrof Karl Wilhelm rodio se u Durlachu, koji mu je isprva bio i prijestolnica (sve do prijenosa glavnog grada u novoizgrađeni Karlsruhe). U novom je gradu za markgrofa izgrađena velika palača, a okolno je urbano područje postalo specifično po svom radijalnom obliku. Naime, od palače su se pružale čak 32 ulice u svim smjerovima, a urbana zona bila je omeđena oblikom sličnim lepezi. Grad je stekao veliku važnost, osobito kad je postao prijestolnicom Velikog Vojvodstva Baden (nezavisne države nastale spajanjem Baden-Durlacha i Baden-Badena).

I danas Karlsruhe posjeduje federalno značanje za Saveznu Republiku Njemačku, jer se u njemu nalazi sjedište dvaju najviših njemačkih sudova: Saveznog ustavnog suda (njem. Bundesverfassungsgericht) i Saveznog vrhovnog suda (njem. Bundesgerichtshof).


Komentari