Na današnji dan

Manuel II. Paleolog – bizantski car koji je po Europi tražio pomoć protiv Osmanlija – 1425.

Manuel II. godinu dana prije smrti bio prisiljen potpisati ponižavajući mir s sultanom Muratom II. kojim se Bizant obvezao plaćati godišnji danak.

Dana 21. srpnja 1425. godine umro je bizantski car Manuel II. iz dinastije Paleologa. Bila je to posljednja dinastija koja je vladala Bizantom, a držali su prijestolje gotovo 200 godina. Paleolozi su bili karakteristični po tome što su obnovili snagu carstva u 13. stoljeću, a u zadnjem dobu svoga vladanja intenzivno su se borili protiv Osmanlija, koji su im sve više i više oduzimali teritorij. Carevi iz dinastije Paleologa pokušavali su stvoriti uniju Katoličke i Pravoslavne crkve, u nadi da će im Zapad pomoći u borbi protiv Osmanlija. 

U Manuelovo doba Bizantsko Carstvo spalo je na maleni teritorij oko Carigrada i izolirane dijelove u Grčkoj. Zbog toga je car proputovao Europu tražeći novčanu i vojnu pomoć u borbi protiv nezaustavljivih Osmanlija. Bio je u Ugarskoj, Njemačkoj i Francuskoj. Dapače, odlikuje se time što je bio jedini car u povijesti Bizanta koji je ikada posjetio Englesku. Odsjeo je u palači Eltham kraj Londona, a njemu u čast Englezi su organizirali i svojevrsni viteški turnir.

Na kraju dobivena i obećana pomoć nije bila dovoljna te je Manuel II. godinu dana prije smrti bio prisiljen potpisati ponižavajući mir s sultanom Muratom II. kojim se Bizant obvezao plaćati godišnji danak. Manuela II. naslijedio je sin Ivan VII., kojeg je još za života uzdigao na mjesto suvladara. Ivan i njegov brat i nasljednik Konstantn XI. (posljednji bizantski car) bili su sinovi Manuela i njegove supruge Jelene, koja je bila srpska princeza iz dinastije Dejanovića.


Komentari