Na današnji dan

Malezija osnovana kao neobičan savez sultanata – 1963.

Malezija je federacija koja se sastoji od devet sultanata i četiri saveze države kojima su na čelu guverneri. 

Dana 16. rujna 1963. godine osnovana je država Malezija. Pri osnutku Malezije u nju kao sastavni dio ušao i Singapur. Ime Malaysia načinjeno je od Malaya s dodatkom slova si. Međutim, Singapur je za manje od dvije godine izašao iz Malezije i danas je nezavisna država.

Malezija je federacija koja se sastoji od devet sultanata i četiri saveze države kojima su na čelu guverneri. Između devet sultana bira se na petogodišnje razdoblje Vrhovni vladar.


Komentari