Select your Top Menu from wp menus

06.06.

Mađarska Crvena armija ukinula Republiku Prekmurje (1919.)

Mađarska Crvena armija ukinula Republiku Prekmurje (1919.)

Kratkotrajna Republika Prekmurje, ili Murska Republika, ukinuta je 6. lipnja 1919. nakon što su u nju umarširale trupe Mađarske Crvene Armije. Prekmurje je prostor sjeverno od rijeke Mure koji je bio u sklopu Kraljevine Ugarske, u okviru Austro-Ugarske Monarhije. U biti to je bilo granično područje između Ugarskog i Austrijskog dijela koje je bilo pretežito naseljeno Slovencima. Pored njih na tom teritoriju živjeli su Mađari (20 %), Austrijanci (8 %) i Hrvati (3 %).

Tijekom Prvog svjetskog rata u Prekmurju su se kao vođe isprofilirali katolički i evangelički svećenici. Prvi su se zalagali za otcjepljenje od Mađarske, dok su drugi bili za ostanak u Ugarskom Kraljevstvu uz priznavanje nacionalnih prava. Međutim, kada je u Budimpešti, nakon kraja Prvog svjetskog rata, proglašena Mađarska Sovjetska Republika katolici i evangelisti udružuju se u strahu od komunističke opasnosti.

Dana 29. svibnja 1919. Vilmoš Tkalec, socijaldemokrat, vojnik i krijumčar, u Murskoj Suboti, uz potporu seoskog stanovništva, proglasio je Mursku Republiku. Tkalec je izabran za predsjednika, a kapetan Pernetzky za zapovjednika oružanih snaga. Samoproglašenu državu priznala je samo Austrija, a nije imala ni potporu među lokalnim stanovništvom koje se željelo priključiti Kraljevini SHS. Nakon upada Mađarske Crvene armije Repulika je ukinuta, a nakon sloma Mađarske Sovjetske Republike Prekmurje je zauzela vojska Kraljevine SHS.

Vilomoš Tkalec pobjegao je u Austriju, gdje je promijenio ime u Vilmos Tarcsay, i napisao prekmurski udžbenik Vend-szlovenszka kniga cstenyá. Kasnije se preslio u Budimpeštu gdje je i umro 1950. godine.

piše. Dražen Krajcar

Facebook Comments

Vezani članci