Na današnji dan

Madama Reale – stvarateljica visokog ugleda torinskog dvora (1606.)

Dana 10. veljače 1606. rođena je Kristina Marija od Francuske, poznata u Italiji i jednostavno kao Madama (Gospođa), što je bila skraćenica njenog naslova Madama Reale (Kraljevska Gospođa). U Italiji je vršila visoku funkciju regentkinje (namjesnice) Savoje u ime svojih malodobnih sinova – Franje Hijacinta i Karla Emanuela II.

Kristina Marija bila je sestra francuskog kralja Luja XIII., poznatog ponajviše iz priča o trima mušketirima. Zanimljivo je da je Kristina Marija rođena u palači Louvre u Parizu, građevini koju su njena majka i otac (kralj Henrik IV. I Marija Medici) uvelike proširili.

Kao najstarija neudana kraljeva kći imala je Kristina Marija svojedobno na francuskom dvoru titulu Madame Royale. Kad se udala za jednog od kasnije najmoćnijih vladara u Italiji, Viktora Amadeusa I. od Savoje, Kristina Marija postala je princezom od Pijemonta, a zatim i vojvotkinjom od Savoje, no još uvijek su je zvali i Madama Reale, prema njenoj nekadašnjoj tituli na francuskom dvoru (njenom udajom ta je titula zapravo prešla na njenu mlađu sestru).

U Torinu, prijestolnici savojskih posjeda, živjela je Kristina Marija u palači zvanoj Palazzo Madama. Dakako, ta je palača dobila ime upravo po njoj, a smještena je nedaleko od glavne kraljevske palače u Torinu. Čak dvije sestre Kristine Marije postale su kraljicama – jedna kraljicom Španjolske, a druga kraljicom Engleske.

Izgleda da je Kristina Marija željela da torinski dvor bude u rangu dvora Engleske, a možda i Španjolske. Svog supruga je navodno poticala da se zauzme za svoje pravo na kraljevsku titulu (dinastija Savoja polagala je pravo na titule kralja Jeruzalema i Cipra, koje su postojale još iz križarskih vremena). Time bi ona dobila titulu kraljice, kakvu su imale obje njene sestre (kraljice Engleske i Španjolske) i majka (kraljica Španjolske). Kristina Marija uvelike je utjecala na stvaranje visokog ugleda torinskog dvora, tako da je on postao jedan od najcjenjenijih u Europi. Umrla je u Torinu 1663. godine u 58. godini života.


Komentari