Na današnji dan

Luftwaffe potopila britanski brod s 4.000 ljudi – 1940.

Nakon masovne evakuacije iz Dunkerquea, Britanci su željeli evakuirati također i civile te preostalo vojno osoblje iz ostatka Francuske.

Dana 17. lipnja 1940. godine njemačke su Zračne snage (Luftwaffe) potopile britanski brod HMT Lancastria, u trenutku kad je na njemu bilo više od 4.000 osoba. Radilo se o velikom putničkom brodu preuređenom u transportno plovilo koje je prevozilo izbjeglice iz Francuske, države koju su u tom trenutku osvajale njemačke snage. HMT Lancastria bila je duga oko 176 metara, a službeno je mogla prevoziti do 2.200 ljudi, uz posadu od 375 članova. Ubrzo nakon masovne evakuacije iz Dunkerquea, Britanci su željeli evakuirati također i civile te preostalo vojno osoblje iz ostatka Francuske pa su onamo poslali svoje transportne brodove. HMT Lancastria došla je do ušća rijeke Loire 16. lipnja 1940. godine, a zatim je u nju ukrcan velik broj osoba, koji nije točno moguće utvrditi (njen kapetan dobio je zapovijed da ukrca što je moguće više izbjeglica i savezničkih vojnika, zbog čega mu je dopušteno čak i prekoračenje međunarodnih zakonskih kvota o broju putnika).

Na brod je ukrcano između 4.000 i 9.000 ljudi, a zatim je kapetan čekao priliku da krene na put prema Velikoj Britaniji. Međutim, brod su spomenutog 17. lipnja napali njemački zrakoplovi tipa Junkers Ju 88 i pogodili ga bombama. Tri izravna pogotka uzrokovala su prevrtanje broda i njegovo potonuće u roku od dvadesetak minuta. Brod je završio na dnu estuarija rijeke Loire, oko 12 kilometara od luke Saint Nazaire. Spašeno je 2.447 osoba, a ukupan broj poginulih ostao je nepoznatim zbog prekrcanosti broda i nepostojanja službenog popisa putnika. Poznata su imena 1.738 poginulih osoba, a ukupan broj mrtvih mogao bi iznositi i nekoliko tisuća više. Već i sa spomenutih 1.738 registriranih poginulih osoba HMT Lancastria nadmašuje RMS Titanic i RMS Lusitaniju pa predstavlja brod na kojem je stradalo najviše ljudi u čitavoj britanskoj povijesti.

Komentari