Na današnji dan

Luanda – najveći glavni grad s portugalskim kao službenim jezikom – 1575.

Luandu je na području današnje Angole osnovao portugalski istraživač Paulo Dias de Novais.

Dana 25. siječnja 1575. godine osnovan je afrički grad Luanda, današnji glavni grad države Angole. Budući da su područjem Angole stoljećima vladali Portugalci, službeni jezik u toj državi danas je portugalski. Grad Luanda sa svojih je nekoliko milijuna stanovnika na širem gradskom području danas treći najveći grad na svijetu s portugalskim jezikom kao službenim (ispred nje su samo Sao Paulo i Rio de Janeiro). Dapače, budući da je Luanda po nekim mjerilima čak i veća od brazilskog glavnog grada Brasílije, ona je najveći glavni grad na svijetu s portugalskim kao službenim jezikom.

Luandu je osnovao portugalski istraživač Paulo Dias de Novais. Zanimljivo je da je izvorno puno ime Luande glasilo São Paulo da Assumpção de Loanda. S vremenom je Luanda postala važnom lukom za povezivanje portugalskih kolonijalnih posjeda u Angoli s Brazilom. Radilo se uvelike o trgovini afričkim robovima, koje su Portugalci brodovima prevozili s područja Angole u Brazil (plantaže u Brazilu zahtijevale su veliku količinu robovske radne snage).

Komentari