Na današnji dan

Louis Pasteur – čovjek kome mnogi duguju zdravlje – 1822.

Zalagao se da liječnici dezinficiraju ruke i opremu prije zahvata na pacijentima, što je do tada bila rijetkost.

Dana 27. prosinca 1822. godine rođen je jedan od najvećih znanstvenika svih vremena – Louis Pasteur. Bio je jedan od osnivača mikrobiologije i suvremenog načina liječenja i sprečavanja bolesti. Po njemu se danas zove postupak pasterizacije – obrade namirnica koja sprečava njihovo kvarenje.

Troje djece mu je umrlo od tifusa, što ga je vjerojatno motiviralo da se bavi uzročnicima zaraznih bolesti. Eksperimentalno je dokazao da fermentaciju i bolesti uzrokuju mikrobi, a da one ne nastaju spontano. Zalagao se da liječnici dezinficiraju ruke i opremu prije zahvata na pacijentima, što je do tada bila rijetkost. Pasteur je bio pobožan katolik i umro je dok su mu pričali pripovijest o sv. Vinku Paulskom, zaštitniku siromaha, kojeg je nastojao za života oponašati.

Komentari