Na današnji dan

Lord Mornington – otac znamenitog vojvode od Wellingtona – 1735.

Garret Wesley nosio je nasljednu titulu earla (grofa) od Morningtona, a čak su četiri njegova sina stekla vlastite aristokratske titule, od baruna do vojvode. 

Dana 19. srpnja 1735. godine rođen je Garret Wesley, otac znamenitog vojvode od Wellingtona (britanskog vojskovođe zaslužnog za pobjedu nad Napoleonom Bonaparteom). Zanimljivo je da su čak četiri sina Garreta Wesleyja postala lordovima, i to bez izravne ovisnosti jednog od drugome. Naime, najstariji Garretov sin Richard dobio je titulu markiza Wellesleya, a vršio je funkciju  britanskog ministra vanjskih poslova tijekom kritičnog razdoblja Napoleonskih ratova. Richard je, osim toga, u čak dva navrata bio potkralj Irske, a od 1798. do 1805. godine bio je, dapače, na čelu britanske kolonijalne vlasti u Indiji kao potkralj Indije. Sljedeći Garettov sin, William, također je bio političar i član britanskog kabineta (vlade). Uzdignut je na položaj baruna Maryborougha (engl. Baron Maryborough), što mu je davalo pravo na oslovljavanje s lord Maryborough. Treći Garettov sin, Arthur postao je vojvodom od Wellingtona i pobjednikom nad Napoleonom Bonaparteom. Dapače, određeno je vrijeme vojvoda od Wellingtona bio čak i britanski premijer, a stekao je izvanredno velik broj titula i časti u stranim državama (bio je maršal u čak sedam europskih država, a imao je vojvodske titule u Španjolskoj i Portugalu te kneževsku tj. prinčevsku titulu u Nizozemskoj). Četvrti sin Garreta Wesleyja koji je postao lordom bio je Henry, član Britanskog parlamenta i dugogodišnji diplomat. Henry je bio britanski veleposlanik na važnim dvorovima u Beču i Parizu, a dobio je titulu baruna Baron Cowleyja, zbog čega je oslovljavan kao lord Cowley. Sve u svemu, radilo se vjerojatno o najuspješnijoj četvorici braće u britanskoj aristokratskoj povijesti. Njihov otac, Garret Wesley, osobno je nosio nasljednu titulu earla (grofa) od Morningtona, a preminuo je 1781. godine, u dobi od samo 45 godina, ne doživjevši vrhunac slave svojih sinova.

Komentari