Na današnji dan

Lord koji je bio najzaslužniji za britansko osvajanje Indije (1725.)

Jedan od ljudi koji su najzaslužniji za britansko osvajanje Indije bio je Robert Clive, rođen 29. rujna 1725. godine. Naime, potrebno je znati da sve do polovice 18. stoljeća Britanci nisu bili najjača europska sila u Indiji. Jaki su bili Nizozemci, Portugalci i Francuzi, a čak su i Danci imali kolonije u Indiji. Osim toga, i domaći indijski vladari prije su imali znatnu moć.

Britanski posjed u Indiji rastao je polagano. Kao prvo, potrebno je objasniti da britanske kolonije u Indiji nisu bile pod direktnom vlasti države, tj. krune, nego su bile zapravo vlasništvo jednog dioničarskog društva. To je bila slavna Britanska istočnoindijska kompanija (engl. East India Company – EIC), koja će s vremenom postati najveće poduzeće na čitavom svijetu. Ona je osnovana još 1600. godine kao relativno malo dioničko društvo. Zvala se istočnoindijska kompanija jer se u to doba razlikovalo Zapadnu Indiju (današnji karipski otoci u Americi) od Istočne Indije (današnja Indija u Aziji). 

Robert Clive bio je zaposlenik Britanske istočnoindijske kompanije. Isprva je imao funkciju sličnu pisaru ili prodavaču u trgovini u jednom mjestu u Indiji. Zanimljivo je da je EIC imala čak i vlastitu vojsku, dakle svojevrsnu privatnu armiju. Kad su u Indiji počeli ratovi između EIC-a i slične francuske kompanije, Clive se prebacio u EIC-ovu vojsku, jer nije želio besposleno gledati rat. Njegovo prebacivanje u vojni sektor EIC-a zapravo je smatrano korakom niže u hijerarhiji kompanije, no Clive se ubrzo u vojsci proslavio hrabrošću. Zbog toga je napredovao u činovima i dobivao sve viša zapovjedništva. Pobijedio je Francuze, a zatim i lokalne indijske vladare. Ključna je bila Bitka kod Plasseya u Bengalu, gdje se Clive sa samo 750 britanskih vojnika i 2.200 saveznika suprotstavio indijskoj domorodačkoj vojsci sa 35.000 pješaka i 18.000 konjanika. Indijci su imali čak i oklopljene borbene slonove, no Clive je ipak pobijedio.

Cliveovi vojni uspjesi u Indiji donijeli su mu ogromno bogatstvo, jer je kao zapovjednik mogao zakonito za sebe uzeti dio veliki ratnog plijena. Imao je čin generala i vrhovnog zapovjednika u Indiji. Vratio se u Englesku kao jedan od najbogatijih ljudi svoga vremena. Britanski kralj dao mu je titulu baruna Clivea od Plasseya (po njegovoj slavnoj pobjedi), čime je on postao lord Clive. Kupio je dvorac Claremont u Engleskoj i luksuzno ga uredio. Međutim, prerano je umro, u dobi od samo 49 godina. 


Komentari