Na današnji dan

Lord Halifax – potkralj Indije i Churchillov konkurent – 1881.

by Arthur Strong, colour print, 1945

U trenutku ostavke britanskog premijera Chamberlaina postojala mogućnost da lord Halifax postane novim premijerom.

Dana 16. travnja 1881. godine rođen je Edward Wood, britanski političar široko poznat kao lord Halifax. On je, naime, od 1934. godine nosio titulu vikonta Halifaxa, a od 1944. godine još višu titulu earla tj. grofa od Halifaxa, pri čemu su obje te titule davale pravo na oslovljavanje s lord Halifax. Edward Wood rodio se u dvorcu Powderham u engleskoj grofoviji Devon. Pripadao je bogatoj aristokratskoj obitelji, a od rođenja mu je bila oštećena lijeva ruka. Unatoč toj tjelesnoj osobini, bio je vrlo spretan i na fizičkom i na mentalnom planu.

Školovao se na Etonu i Oxfordu, a već prije svog 20. rođendana postao je zastupnikom u Britanskom parlamentu. Od 1926. do 1931. godine bio je britanski potkralj Indije, a na tom je položaju ostvario dobar odnos sa znamenitim Gandhijem. U veljači 1938. postao je britanskim ministrom vanjskih poslova. Radilo se o prijelomnom razdoblju uoči Drugog svjetskog rata, kad je Adolf Hitler provodio agresivnu politiku prema Njemačkoj susjednim zemljama. U trenutku ostavke britanskog premijera Chamberlaina postojala mogućnost da upravo lord Halifax postane novim premijerom, no na tu je poziciju ipak došao Winston Churchill. Određeno se vrijeme lord Halifax zadržao na mjestu ministra vanjskih poslova i u Churchillovoj vladi, no u prosincu 1940. godine napustio je tu poziciju, tako da ga je zamijenio Anthony Eden. Lord Halifax postavljen je zatim na mjesto britanskog veleposlanika u SAD-u. Poživio je sve do 1959. godine te preminuo u 79. godini u Yorkshireu.

Komentari