Na današnji dan

Lord Fermoy – djed princeze Diane – 1885.

Godine 1936. rodila se lordu Fermoyu kći Frances, majka kasnije princeze Diane. 

Dana 15. svibnja 1885. godine rođen je Maurice Roche, lord Fermoy, djed znamenite princeze Diane. Rodio se u londonskoj četvrti Chelsea, kao sin irskog aristokrata Jamesa Rochea. Zanimljivo je da je Mauriceova majka bila Amerikanka, imenom Frances Ellen Work, rodom iz New Yorka. Maurice je studirao u majčinoj domovini, i to na znamenitom Sveučilištu Harvard.

U rodnu Englesku vratio se 1920. godine, nakon što je od pokojnog oca naslijedio aristokratsku titulu baruna Fermoya, preko koje je stekao pravo na oslovljavanje s lord Fermoy. Godine 1936. rodila se lordu Fermoyu kći Frances, majka kasnije princeze Diane. Frances se 1954. godine udala za Johna Spencera, koji je u to vrijeme imao titulu vikonta Althorpa (naslov za najstarijeg sina i nasljednika grofa tj. earla Spencera). Maurice Roche tj. lord Fermoy preminuo je 1955. godine, u dobi od sedamdeset godina, a njegova unuka Diana Spencer rodila se tek šest godine kasnije, 1. srpnja 1961. godine, tako da je nikada nije imao prilike upoznati.

Godine 1975. naslijedio je Dianin otac titulu grofa tj. earla Spencera, čime je ona postala lady Diana Spencer. Ona se 1981. godine udala za britanskog prijestolonasljednika Charlesa, čime je postala princezom od Walesa, a poginula je u nesreći sa samo 36 godina u Parizu.


Komentari