Na današnji dan

Lingvist Ferdinand de Saussure – pripadnik znamenite švicarske dinastije znanstvenika – 1857.

Ferdinanda de Saussurea smatraju začetnikom strukturalne lingvistike, a time na neki način i strukturalizma kao šire pojave u znanosti.

Dana 26. studenog 1857. godine rođen je Ferdinand de Saussure, švicarski lingvist i pripadnik znamenite dinastije znanstvenika i humanista. Obitelj de Saussure slavna je u Ženevi i cijeloj Švicarskoj po nizu svojih članova. Ferdinandovog pradjeda Horacea Bénédicta de Saussurea smatraju osnivačem alpinizma jer je bio među prvim ljudima u povijesti koji su osvojili niz najviših alpskih vrhova. Sin Horacea Bénédicta de Saussurea bio je ugledni švicarski kemičar Nicolas-Théodore de Saussure, jedan od prvih proučavatelja procesa fotosinteze u biljkama. Ferdinandov otac, Henri Louis Frédéric de Saussure, bavio se mineralogijom i entomologijom, a brat Henri Louis Frédéric de Saussure bio je esperantist.

Ferdinand se rodio u Ženevi, gradu u kojem je obitelj de Saussure imala aristokratski status. Od mladosti se zanimao za jezike, a u odrasloj se dobi profesionalno bavio njihovim proučavanjem (uključivši sanskrt i staroslavenski). Velik je trud uložio u komparativno proučavanje indoeuropskih jezika. Ferdinanda de Saussurea smatraju začetnikom strukturalne lingvistike, a time na neki način i strukturalizma kao šire pojave u znanosti. U tom je smislu Ferdinand de Saussure imao velik utjecaj, osim na lingvistiku, također i na antropologiju, teoriju književnosti, etnologiju i filozofiju.


Komentari