Na današnji dan

Leopold II. – izabran za cara u Frankfurtu – 1790.

Na izboru za rimsko-njemačkog cara u Frankfurtu sudjelovalo je osam knezova izbornika.

Dana 30. rujna 1790. godine sin Marije Terezije – Leopold II. – izabran je za rimsko-njemačkog cara u Frankfurtu. Radilo se o izboru za cara Svetog Rimskog Carstva, pri čemu je Leopold II. bio pretposljednja osoba u povijesti izabrana na tu funkciju (njegov sin Franjo bio je posljednji rimsko-njemački car uopće). Leopold II. imao je u trenutku izbora za cara 43 godine, a u to vrijeme njegova sestra Marija Antoaneta još uvijek je bila kraljica u Francuskoj. Naime, premda je Francuska revolucija bila započela još 1789. godine, kralj Luj XVI. svrgnut je tek 1791. godine, a on i njegova supruga Marija Antoaneta smaknuti su na giljotini tek oko dvije godine nakon toga.

Na izboru za rimsko-njemačkog cara u Frankfurtu sudjelovalo je osam knezova izbornika (osoba koje su imale pravo na izbor cara). Među njima su bila tri nadbiskupa (Mainza, Triera i Kölna) i pet svjetovnih knezova-izbornika (Bavarska, Saska, Češka, Brandenburg i Hannover). Krunidba izabranog Leopolda II. održana je već 9. listopada, također u Frankfurtu.

Komentari