Na današnji dan

Leon XIII. – najstariji papa u povijesti (1810.)

Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, pripadnik talijanske grofovske obitelji, postao je papa Leon XIII. na konklavi 1878. godine. Rodio se drugog ožujka 1810. godine u gradiću Carpineto Romano, koji se nalazi pedesetak kilometara od Rima, u smjeru Napulja.

Izabran je za papu kad mu je bilo 67 godina. Budući da je imao vrlo dug pontifikat od čak 25 godina i 150 dana, postao je najstariji papa u zabilježenoj povijesti Katoličke Crkve. Naime, zasad je Leon XIII. jedini papa u zabilježenoj povijesti koji je bio stariji od 90 godina. Dapače, Leon XIII. doživio je čak 93 godine i 140 dana, a premda je rođen početkom 19. stoljeća, umro je tek u 20. stoljeću (1903. godine).

Papa Leon XIII. zaslužan je za promoviranje molitve krunice i nošenja škapulara. Bio je i prvi papa u povijesti čiji je glas snimljen nekim uređajem. Snimka njegova glasa pri molitvi Ave Maria može se danas skinuti s interneta. Ujedno je Leon XIII. bio i prvi papa koji je snimljen filmskom kamerom. Posvetio je čitav svijet Presvetom Srcu Isusovom. Izdao je i znamenitu encikliku Rerum Novarum.

Komentari