Na današnji dan

Leon Battista Alberti – genijalni prethodnik Leonarda da Vincija – 1472.

Slično kao i Leonardo, Alberti se bavio vrlo širokim spektrom zanimanja – bio je arhitekt, pjesnik, lingvist, pravnik, matematičar, slikar, kipar, pa čak i kriptograf. Dapače, navodno je postigao najveći pomak u razvoju šifriranja u Europi još od doba Julija Cezara.

Dana 25. travnja 1472. godine umro je Leon Battista Alberti, vjerojatno najraniji primjer svestranog čovjeka renesanse kakav je kasnije postao i Leonardo da Vinci. Naime, Alberti je rođen gotovo pola stoljeća prije slavnog Leonarda pa mu je na neki način bio prethodnik. Slično kao i Leonardo, Alberti se bavio vrlo širokim spektrom zanimanja – bio je arhitekt, pjesnik, lingvist, pravnik, matematičar, slikar, kipar, pa čak i kriptograf. 

Na talijanskom se jeziku takve svestrane pojedince često naziva uomo universale (hrv. univerzalni čovjek).

Zanimljivo je da je Leon Battista Alberti također bio nezakoniti sin, kao i Leonardo. Ipak, Alberti je dobio očevo prezime, za razliku od Leonarda (da Vinci označava samo Leonardovo mjesto rođenja). U arhitekturi je Alberti ostao poznat po renesansnim fasadama palača i crkava.

Osobito je zanimljiva činjenica da se Alberti bavio kriptografijom (teorijom šifriranja podataka). Dapače, neki ga nazivaju Ocem zapadnjačke kriptografije, a navodi se da je postigao najveći pomak u razvoju šifriranja u Europi još od doba Julija Cezara. U trenutku kad je Alberti umro u Rimu, mladi je Leonardo da Vinci imao samo 20 godina.


Komentari