Na današnji dan

Kurilski otoci pripali Japanu – 1875.

Japanu su Kurilski otoci predstavljali strateški važno područje jer su se neposredno nadovezivali na niz japanskih glavnih otoka. Dapače, najjužniji od Kurilskih otoka udaljeni su od Hokkaida manje od deset kilometara.

Dana 7. svibnja 1875. godine potpisan je između Japana i Ruskog Carstva ugovor kojim su Kurilski otoci pripali Japanu. Radi se o otočnom nizu dugom čak oko 1.300 kilometara, koji se proteže između sjevernog japanskog otoka Hokkaida i ruskog poluotoka Kamčatke. Kurilski otoci sadrže niz aktivnih vulkana, a rijetko su naseljeni. Spomenuti ugovor potpisan je u ruskoj carskoj prijestolnici Sankt-Peterburgu, a u zamjenu za Kurilske otoke Japan je tada Rusiji dodijelio zemljište koje je posjedovao na otoku Sahalinu. Taj je veliki otok, smješten neposredno uz kopno Rusije, tada postao u cijelosti ruskim vlasništvom.

Japanu su Kurilski otoci predstavljali strateški važno područje jer su se neposredno nadovezivali na niz japanskih glavnih otoka. Dapače, najjužniji od Kurilskih otoka udaljeni su od Hokkaida manje od deset kilometara. Spomenutim je ugovorom granica između Japana i Ruskog Carstva pomaknuta na sjever za čak oko 800 kilometara.

Komentari