Na današnji dan

Kuna uvedena kao hrvatska valuta (1994.)

Dana 30. svibnja 1994. službeno je uvedena kuna kao nova valuta Republike Hrvatske, čime je zamijenjen dotadašnji hrvatski dinar (HRD). Podsjetimo, hrvatski dinar bio je u upotrebi od 1991. godine,kada je zamijenio jugoslavenski dinar. Nije imao kovanice, a sve su novčanice na prednjoj strani imale lik Ruđera Boškovića.

Duže se vrijeme vodila rasprava kako bi se trebala zvati nova hrvatska valuta. Glavni prijedlozi bili su kuna i kruna, pri čemu su se neki imenu kuna protivili zbog podsjećanja na novčanu jedinicu NDH. Ipak, Sabor je odlučio da će se nova valuta zvati kuna i da će sadržavati 100 lipa. Iste godine održan je natječaj za dizajniranje nove novčanice.

U obrazloženju odabira imena naglasilo se na povijesnu ulogu kunina krzna u hrvatskoj monetarnoj povijesti. Naime, kunino krzno nekada je služilo kao sredstvo plaćanja poreza koji se nazivaokunovina ilimaturina. Nadalje, lik kune nalazio se i na srednjovjekovnomhrvatskom kovanom novcu zvanom banovac, a trebala je biti i službena valuta Banovine Hrvatske.

Moderne kovanice dizajnirao je Kuzma Kovačić, a novčanice Miroslav Šutej i Vilko Žiljak. Kovničke matrice izrađene su u njemačkoj državnoj kovnici u Stuttgartu, a kasnije u britanskom Royal Mintu. Naprotiv, novčanice kuna tiskane su u njemačkoj tiskari Giesecke & Devrient, koja je u to vrijeme izrađivala i njemačke marke. Zanimljivo je da su u istoj tiskari za vrijeme Drugog svjetskog rata tiskane i novčanice kuna Nezavisne Države Hrvatske.


piše: Dražen Krajcar

Komentari