Na današnji dan

Krvavi incident kojim je započeo Libanonski građanski rat – 1975.

U prijepodnevnim satima arapski pripadnici PLO-a pri prolasku pokraj kršćanske crkve pucali iz automobila na maronite koji su prisustvovali obredu krštenja djeteta.

Dana 13. travnja 1975. godine započeo je Libanonski građanski rat krvavim incidentom u Beirutu. Naime, u četvrti Ain el-Remmaneh došlo je tog dana do sukoba između muslimanskih i kršćanskih snaga, pri čemu je poginulo 30-ak ljudi. Sukob je izbio kad su u prijepodnevnim satima arapski pripadnici PLO-a pri prolasku pokraj kršćanske crkve pucali iz automobila na maronitske kršćane koji su prisustvovali obredu krštenja djeteta. Pri tome su ubili nekoliko pripadnika osobne pratnje falangističkog vođe Pierrea Gemayela, maronitskog moćnika.

Već istog dana sukob je eskalirao, jer su falangisti pod vodstvom Bashira Gemayela, sina spomenutog Pierrea Gemayela, nedaleko od iste crkve pucali na autobus pun arapskih aktivista, koji su slučajno prolazili tim dijelom grada. U autobusu je poginulo oko 27 ljudi, što je rezultiralo pokretanjem ratnog sukoba u Beirutu i ostatku Libanona.

Komentari