Na današnji dan

Krunidba moćnog osnivača Carstva Marata u Indiji (1674.)

Dana 6. lipnja 1674. održana je svečana krunidba Shivajija, osnivača Carstva Marata. Shivaji je okrunjen u svojoj impozantnoj tvrđavi Raigad, smještenoj na strmoj stijeni oko 100 kilometara jugoistočno od grada Bombaja (Mumbai). Ta se tvrđava nalazi na lokaciji koja već sama po sebi predstavlja prirodni fenomen, na nadmorskoj visini od oko 820 metara, uzdignutoj nad okolnim dolinama.

Shivaji je bio hinduistički ratnik i vladar čija je država obuhvatila nekoliko stotina tvrđava na zapadu Dekanskog poluotoka. Carstvo Marata proširilo se na svom vrhuncu moći na velik dio današnje Indije, dosegnuvši površinu od nekoliko milijuna četvornih kilometara. Zanimljivo je da je vladarska titula koju je Shivaji uzeo glasila chhatrapati, što u prijevodu otprilike znači vrhovni vladar i pretežno se prevodi na europske jezike titulom cara (za razliku od nižih titula maharadža, koje se prevodi naslovima kraljeva).

Zaslužan je za temeljite vojne reforme kojima je vojsku i mornaricu približio europskim standardima. Poznat je i po tolerantnoj vjerskoj politici prema muslimanima i kršćanima (bio je hinduist).

Spomenuta tvrđava Raigad služila je Shivajiju kao prijestolnica, a u njoj je on ujedno i preminuo 1680. godine. U današnje vrijeme među indijskim hinduistima Shivaji predstavlja jednog od najuglednijih državnika, jer većina drugih osnivača carstava smještenih kroz povijest na području današnje Indije nije bila hinduističke vjeroispovijesti.


Komentari