Na današnji dan

Kriminalac koji se predstavljao kao glavni čuvar zakona – 1725.

Johnatan Wild imao je u 18. stoljeću položaj glavnog hvatača lopova u Londonu. Potajno se silno bogatio pomoću čitave bande lopova koji su radili za njega.

Dana 24. svibnja 1725. godine smaknut je na vješalima najpoznatiji engleski kriminalac iz 18. stoljeća – Johnatan Wild. Njegova kriminalna karijera doista je zapanjujuća, naročito zbog toga što se predstavljao kao glavni čuvar zakona u Londonu, a kriminalne je djelatnosti obavljao potajno. Naime, Johnatan Wild imao je položaj glavnog hvatača lopova u Londonu. Na engleskom se jeziku ta služba zvala Thief-Taker General. U to doba još u svijetu nisu postojale državne policije kakve danas poznajemo. Hvatanjem lopova bavili su se privatnici koji su za to dobivali svojevrsnu koncesiju. Kad bi nekome nešto bilo ukradeno, ti privatni hvatači lopova za određenu bi proviziju lopova pronašli, uhitili i vratili vlasniku ukradene stvari. Provizija je predstavljala njihovu zaradu.

Johnatan Wild kao glavni hvatač lopova operirao je ovako: imao je veliku bandu profesionalnih lopova koji su radili za njega. Oni bi napravili neku krađu, a on bi čekao da oštećeni vlasnici to objave u novinama. Tada bi on od svojih lopova preuzeo ukradenu robu i vratio bi je vlasnicima, kao da je uspio uhvatiti krivce. Vlasnici su mu, dakako, platili za povrat robe. Kao krivce koji su navodno počinili tu krađu on bi pritom uhitio ili pripadnike suparničkih bandi ili sitne samostalne lopove. Ponekad je predavao i svoje vlastite pripadnike bande kad mu više nisu služili.

Wild je imao siguran sustav jer nikada nije prodavao ukradenu robu, nego ju je uvijek vraćao vlasnicima. Isto tako, ako bi ga netko od njegovih članova bande pokušao prevariti i prodati samostalno robu, on bi ga jednostavno uhitio i predao vlastima. Sustav je funkcionirao godinama i Wild se jako obogatio. Međutim, na kraju je ipak otkriven i tada se bijes javnosti obrušio na njega. Njegovo javno vješanje u Londonu bio je velik spektakl s mnogo publike.


Komentari