Na današnji dan

Kratkotrajna Mađarska Sovjetska Republika (1919.)

Druga država u povijesti zasnovana na komunizmu (nakon sovjetske Rusije), Mađarska Sovjetska Republika, osnovana je 21. ožujka 1919. godine. Nastala je samo četiri mjeseca nakon završetka Prvog svjetskog rata, u uvjetima poslijeratnog kaosa u Mađarskoj. Podsjetimo, Mađarska je kao dio Austro-Ugarske bila poražena u tom ratu, a pobjedničke susjedne države, poput Rumunjske, nastojale su se dokopati što većeg dijela njenog teritorija.

Glavna osoba u Mađarskoj Sovjetskoj Republici bio je Béla Kun, čelnik Komunističke partije Mađarske. Doduše, Béla Kun imao je samo funkciju ministra vanjskih poslova (u komunističkoj terminologiji – narodnog komesara za vanjske poslove), a premijer je bio Sándor Garbai. Ipak, upravo je Béla Kun imao pravu moć u svojim rukama. Komunisti su došli na vlast najviše zahvaljujući činjenici da su bili jedina organizirana borbena skupina koja je obećala povratak izgubljenih teritorija, oslanjajući se i na sovjetsku Crvenu Armiju. Obećali su također jednakost i socijalnu pravdu

U Mađarskoj Sovjetskoj Republici provedene su reforme poput nacionalizacije, ukidanja aristokratskih titula i uvođenja zemljišnog maksimuma od 40 hektara. Zemljišna reforma oduzela je zemljišta plemićima, ali ih nije podijelila seljacima, a sovjetska Crvena Armija nikad nije došla u pomoć, tako da je podrška naroda komunističkoj vlasti bila je kratkotrajna. Nakon neuspjelog puča vlada je uvela strahovladu tzv. Crvenog terora (mađ. Vörösterror), potpomognutu paravojnim formacijama. U teroru 590 ljudi pogubljeno je bez suđenja.

Premda komunistička mađarska vojska nije izgubila nijednu bitku, pod pritiskom Antante morala se povlačiti s teritorija. Na kraju je i prodiranje rumunjske vojske prisililo Bélu Kuna i njegove suradnike na bijeg u Austriju 1. kolovoza te godine, a rumunjska je vojska okupirala Budimpeštu.

Tako je Mađarska Sovjetska Republika nestala nakon samo 133 dana postojanja.


piše: Dražen Krajcar

Komentari