Na današnji dan

Kratkotrajna Republika Connaught u Irskoj (1798.)

Dana 27. kolovoza 1798. proglašena je u Irskoj neobična republika kao pokušaj osamostaljenja od britanskih vlasti. Naime, Irska je bila pod vlašću Engleza još od 12. stoljeća. Ovaj konkretni pokušaj ostvarenja irske nezavisnosti bio je potaknut Francuskom revolucijom, kao i primjerom Američkog rata za nezavisnost. Republiku koja je u Irskoj proglašena ponekad nazivaju i Republika Connaught, prema irskoj pokrajini Connaught gdje su ustanici uspjeli preuzeti vlast.

U Irskoj je stoljećima vladao antagonizam između vladajućih protestantskih (anglikanskih) elita i katoličkog podložnog stanovništva. Ipak, ovaj pokušaj osamostaljenja nije uključivao samo katolike. Među glavnim nosiocima bili su irski prezbiterijanci, protestantska skupina koju su također diskriminirali vladajući anglikanci. Kao ideološka podloga prihvaćen je republikanizam (iz SAD-a i revolucionarne Francuske).

Irsku pobunu podržala je konkretnom vojnom pomoći upravo revolucionarna Francuska, u kojoj je u to doba vladao tzv. Direktorij. Francuzi su u Irsku 1798. poslali vojnike pod vodstvom generala Jeana Josepha Amablea Humberta. On se iskrcao sa svojim jedinicama kod Kilale na sjeverozapadnoj obali Irske (grofovija Mayo). Ustanici su uz pomoć Francuza isprva imali uspjeha u Bitki kod Castlebara, gdje su porazili Britance.

Međutim, britanski potkralj Irske lord Cornwallis angažirao je učinkovite vojne snage za uništene ustanka. Na kraju su Britanci ugušili ustanak i nastavili Irskom vladati sljedećih više od 100 godina. 


Komentari