Na današnji dan

Kraljski Dalmatin – prve novine na hrvatskom jeziku (1806.)

Kraljski Dalmatin bio je službeni list tadašnje francuske uprave u Dalmaciji. Bio je tiskan dvojezično, na talijanskom i hrvatskom jeziku.

Prve novine na hrvatskom jeziku izašle su 12. srpnja 1806. godine. Bile su u dvojezičnom obliku, s hrvatskim naslovom Kraljski Dalmatin (pisano u obliku Kraglski Dalmatin) i talijanskim naslovom Il Regio Dalmata. Prvi broj tiskan je na osam listova. Tisak je obavljen u Zadru, u tiskari Antona Luigija Battare. Novine su tiskane dvostupačno, tako da je svaki od jezika bio u jednom stupcu. List je izlazio u nakladi od 600 primjeraka, a godišnja pretplata iznosila je 12 mletačkih libara. Teme koje je list pokrivao bili su članci iz područja demografije, gospodarstva, kulture, naobrazbe, odgoja, politike, poljodjelstva, povijesti, prava, religije, vojnih znanosti i zakonodavstva.

Kraljski Dalmatin bio je službeni list tadašnje francuske uprave u Dalmaciji. Naime, Napoleonovoj je Francuskoj dodijeljeno pravo na Dalmaciju nakon pobjede kod Austerlitza 1805. godine i Mira u Požunu koji je nakon te bitke potpisan. Francuzi su efektivno vladali Dalmacijom od 1806. godine. Prvim civilnim upraviteljem Dalmacije pod francuskom vlasti postao je Vicko (Vincenzo) Dandolo, dok je vojnu upravu preuzeo general Auguste de Marmont. Kasnije je Marmont postao i maršalom Francuskog Carstva, a dobio je i titulu vojvode od Dubrovnika (fr. Duc de Raguse). Kraljski Dalmatin izlazio je do 1810. godine.

piše: Dražen Krajcar


Komentari