Na današnji dan

Kraljevina Jugoslavija pristupila Trojnom paktu (1941.)

Kraljevina Jugoslavija pristupila je Trojnom paktu nacističke Njemačke, fašističke Italije i Japanskog Carstva 25. ožujka 1941. godine. Pristupanje su u Beču potpisali predstavnici vlade Cvetković-Maček. Hitleru je bilo jako stalo do toga da Jugoslavija na taj način mirno uđe u njemačku sferu interesa. Naime, u to se vrijeme spremao za napad na SSSR i bilo mu je potrebno osigurati njemački južni bok prema Balkanu.

Osim toga, Jugoslavija je snabdjevala Njemačku poljoprivrednim proizvodima. Zbog svega toga Hitler je Jugoslaviji dao ustupke kao ni jednoj drugoj zemlji koja je pristupila Trojnom paktu. Jugoslaviji je zajamčena teritorijalna cjelovitost i suverenitet, obećano joj je da se preko njenog teritorija neće slati vojska, da se od nje neće tražiti ratna pomoć i da će imati na umu njene pretenzije prema području Soluna.

Međutim, u Jugoslaviji je ubrzo došlo do nezadovoljstva tim paktom (“Bolje rat, nego pakt!”), pa ga je nova vlada, koja je na vlast došla pučem, odbacila. Taj puč u Beogradu neki nazivaju Šljivovica puč. Hitleru su se tako izjalovili planovi proljetnog napada na SSSR. Morao je prvo oružjem pokoriti Balkan, što je invaziju na SSSR odgodilo do ljeta. Njemačku vojsku zbog toga je zatekla zima prije nego što je uspjela doći do Moskve. Time je Njemačko osvajanje Sovjetskog Saveza bilo osuđeno na propast.

Komentari