Na današnji dan

Kralj Karlo V. Mudri – prvi dofen iz francuske kraljevske dinastije – 1380.

Titula dofena, koju su oko 500 godina nosili francuski prijestolonasljednici, dobila je naziv po delfinu koji se nalazio na grbu vladara pokrajine Dauphiné.

Dana 16. rujna 1380. godine umro je kralj Karlo V. od Francuske, poznat i pod nadimkom Mudri (fr. le Sage). Pripadao je dinastiji Valois, a vladao je Francuskom od 1364. do 1380. godine. Karlo V. Mudri osobito je zanimljiv po tome što je bio prvi pripadnik francuske kraljevske obitelji koji je prije stupanja na prijestolje nosio titulu dofena (fr. Dauphin). Ta je titula zatim korištena tijekom otprilike 500 godina za francuske prijestolonasljednike, slično kao što je titula princa od Walesa upotrebljavana u Engleskoj. Titulu dofena dobio je Karlo V. već u ranoj mladosti jer mu je otac nabavio pokrajinu zvanu Dauphiné, kojom je ranije vladala dinastija la Tour-du-Pin. Inače, titula dofena dobila je naziv po delfinu koji se nalazio na grbu vladara spomenute pokrajine (na francuskom jeziku riječ dauphin znači delfin).

Karlo V. od Francuske postao je dofenom već 1350. godine, kad mu je bilo samo 12 godina. Pokrajina Dauphiné, kojom je zavladao, nalazila se između Alpa i rijeke Rhône, a obuhvaćala je gradove Grenoble, Valence, Vienne i Briançon. Na sjeveru je pokrajina Dauphiné dopirala otprilike do područja grada Lyona, a na jugu do okolice Avignona. Kraljem je Karlo V. Mudri postao 1364. godine, u dobi od 26 godina. Tijekom Stogodišnjeg rata uvelike je ratovao protiv Engleza, i to sa znatnim uspjehom. Ipak, njegovog su sina i nasljednika – Karla VI. – Englezi i Burgunđani ujedinjenim snagama gotovo potpuno porazili, tako da je na kraju Francusku spasila sv. Ivana Orleanska.

Komentari