Na današnji dan

Kralj Ibn Saud – otac svih dosadašnjih kraljeva Saudijske Arabije – 1953.

Ibn Saud imao je barem 22 žene, koje su mu rodile oko stotinu djece. Imao je 45 sinova, od kojih ga je 36 nadživjelo.

Dana 9. studenog 1953. godine umro je kralj Ibn Saud, prvi vladar Saudijske Arabije kao nezavisne države. Ta je država formirana 1932. godine od četiriju teritorije koje je Ibn Saud uspio objediniti pod svojom vlasti. Bili su to: Hedžas (oko Meke i Medine), Nedžd (oko Rijada), Istočna Arabija (uz Perzijski zaljev) i Južna Arabija. Zanimljivo je da su svi kraljevi u povijesti Saudijske Arabije, od Ibn Saudove smrti pa do današnjih dana, bili njegovi sinovi.

Ibn Saud imao je barem 22 žene, koje su mu rodile oko stotinu djece. Imao je 45 sinova, od kojih ga je 36 nadživjelo. Uskoro će preminuti i posljednji živući sinovi Ibn Sauda, no to neće stvoriti problem, jer će se kraljeve moći birati iz redova njegovih unuka. Ukupan broj potomaka Ibn Suda već se mjeri u tisućama jer je, primjerice, njegov sin i nasljednik – kralj Saud – imao još više djece (čak 115). Ibn Saud preminuo je na današnji dan spomenute 1953. godine u Taifu pokraj Meke, u 79. godini.

Komentari