Na današnji dan

Krađa radioaktivnih tvari iz bivše bolnice u Brazilu – 1987.

Medical Icons

Dvojica lokalnih skupljača otpada – Roberto dos Santos Alves i Wagner Mota Pereira – ušli su u bolnicu i pronašli uređaj za radiološku terapiju. Mislili su da bi se dijelove tog uređaja moglo prodati pa su ih stavili na kolica i odvezli.

Dana 13. rujna 1987. godine došlo je do krađe radioaktivnih tvari iz nekadašnje bolnice u gradu Goiânia u Brazilu. Naime, u tom je gradu postojala bolnica namijenjena radiološkom liječenju pacijenata, no otprilike dvije godine uoči krađe preseljena je na drugu lokaciju u istom gradu. Ipak, na staroj lokaciji ostao je uređaj za radiološku terapiju, s radioaktivnim cezijem-137 (Cs-137). Toga dana zaštitar, koji je inače čuvao prostorije napuštene bolnice nije došao na posao, zbog bolesti. Dvojica lokalnih skupljača otpada – Roberto dos Santos Alves i Wagner Mota Pereira – ušli su u bolnicu i pronašli uređaj za radiološku terapiju. Mislili su da bi se dijelove tog uređaja moglo prodati, pa su ih stavili na kolica i odvezli do Alvesovog prebivališta, samo oko 600 metara od bolnice.

Alves i Pereira počeli su rastavljati pronađenu opremu i već su prve večeri obojica počela povraćati. Radioaktivni cezij-137 nalazio se u malenoj kapsuli promjera 51 milimetra. U kapsuli su bila 93 grama izrazito radioaktivne tvari. Alves i Pereira rastavili su uređaj i došli do kapsule. Zdravlje im je bilo sve lošije, no izgleda da nisu to povezivali sa zračenjem pa su nastavili rukovati radioaktivnom tvari. Prodali su pronađene stvari obližnjem odlagalištu otpada.

Navodno se iz unutrašnjosti kapsule vidjela plava svjetlost, koja je privlačila poglede. Vlasnik odlagališta otpada uzeo je kapsulu kući jer ga je spomenuta plava svjetlost privukla. S obitelji i prijateljima pokušavao je izvaditi svijetleću tvar. S vremenom je vrlo mnogo ljudi došlo u dodir s time. Spomenutom skupljaču otpada Alvesu amputirani su prsti, a s vremenom i dio ruke. Mnogo ljudi u kratkom se roku razboljelo, osobito jedna djevojčica koja se plavom tvari mazala po tijelu, a pojela je jedan njen komadić u sendviču. Djevojčica je umrla, kao i supruga vlasnika odlagališta te još dvojica zaposlenika odlagališta.

Kad je konačno otkriveno o čemu se radi, vlasti su dale ispitati čak oko 112.000 ljudi na posljedice zračenja. Oko 249 osoba imalo je znatne količine radioaktivnih tvari u sebi ili na sebi. Provedena je velika akcija čišćenja, koja je uključivala rušenje nekoliko kuća i uklanjanje površinskog sloja zemlje.


Komentari