Na današnji dan

Konstantinov most – najduži mosta Rimskog Carstva (328.)

Konstantinov most nalazio se oko 150 kilometara jugozapadno od današnjeg Bukurešta.

Dana 5. srpnja 328. godine otvoren je most rimskog cara Konstantina Velikog preko Dunava. Pretpostavlja se da se radilo o najdužem mostu u povijesti starog Rima, s ukupnom dužinom od čak oko 2.400 metara. Konstantinov most nalazio se oko 150 kilometara jugozapadno od današnjeg Bukurešta, glavnog grada Rumunjske. Od današnje tromeđe Rumunjske, Srbije i Bugarske bio je udaljen oko 150 kilometara. Na otvaranju mosta bio je navodno osobno prisutan tadašnji car Konstantin Veliki, po kome je most i dobio ime.

Konstantinov most nalazio se u rimskoj provinciji Daciji, koja je nekoć pokrivala velik dio današnje Rumunjske. Kao što je nekoć Dunav bio granica Rimskog Carstva, tako je danas granica između Bugarske i Rumunjske.

Komentari