Na današnji dan

Konstancije I. Klor – osnivač Konstantinove dinastije (250.)

Rimski car i osnivač Konstantinove dinastije – Konstancije I. Klor rođen je 31. ožujka 250. u rimskoj provinciji Ilirik. Bio je ilirskog podrijetla, a puno ime glasilo mu je Marko Flavije Valerije Konstancije Herkulije August.

Klor je ostvario zapaženu vojnu karijeru, nakon koje dobiva na upravljanje rimsku provinciju Dalmaciju. Nakon što se odrekao prve supruge Helene, majke Konstantina I. Velikog, ženi se Teodorom, kćerkom cara Maksimilijana. Godine 293. Maksimilijan ga uzima za svog suvladara – cezara i daje mu na upravljanje provinciju Galiju, a zatim i Britaniju koju preotima od uzurpatora Karauzija i Alekta. Od tog vremena dva su cara na Zapadu, Maksimijan (august) i Konstancije Klor (cezar) te dva cara na Istoku, Dioklecijan (august) i Galerije (cezar) tvorili tetrarhiju, novi sustav rimske uprave.

Premda je bio dužan provesti Dioklecijanov edikt o progonu kršćana iz 303. na teritoriju kojim je vladao, činio je to nevoljko i u maloj mjeri te je uglavnom porušio neke crkve, ali nije proganjao kršćane vodeći tolerantnu vjersku politiku.

Kada su Dioklecijan i Maksimijan abdicirali s prijestolja 1. svibnja 305., Konstancije je postao novi car (august) na Zapadu. Umro je već sljedeće godine za vrijeme uspješnog pohoda na Pikte u Britaniji, a vojska je izglasala njegova sina Konstantina za novog rimskog cara.


piše: Dražen Krajcar

Komentari