Na današnji dan

Konkvistadori ubili posljednjeg cara Inka nakon obraćenja na katoličanstvo – 1533.

Kad su zarobili Atahualapu, ovaj je Španjolcima obećao punu sobu zlata ako ga ostave na životu. 

Španjolski konkvistadori ubili su posljednjeg nezavisnog cara Inka, Atahualpu, 29. kolovoza 1533. godine. Njegova je carska titula među Inkama glasila Sapa Inka, što znači Veliki Inka. Na prijestolje je došao porazivši svog starijeg brata Huascara u građanskom ratu. Zavladao je ogromnim carstvom koje je na vrhuncu moći imalo površinu od oko 1.800.000 kvadratnih kilometara i otprilike 16.000.000 podanika.

Španjolski konkvistadori pod vodstvom poznatog Francisca Pizarra iskrcali su se 1531. na obale Atahualpinog carstva. Krenuli su prema unutrašnjosti sa svega stotinjak vojnika i šezdesetak konjanika. Atahualpa se sa svojom vojskom nalazio pokraj grada Cajamarce. Poslao je jednog svog plemića da izvidi Španjolce. Poslanik je proveo dva dana sa Španjolcima i u ime Atahualpe pozvao ih u Cajamarcu da se sastanu s carem. Atahulapa nije Španjolce smatrao prijetnjom s obzirom na njihov mali broj, pa im je dopustio da nesmetano domarširaju do Cajamarce. Španjolci su ušli u grad i vidjeli da je prazan (vojska Inka nalazila se u logoru izvan grada). Pizzarovi su se vojnici sakrili u gradske kuće i čekali Atahualpu, priredivši mu zasjedu. Kad je ovaj došao, Španjolci su napali, zarobili cara i pobili veći dio njegove pratnje, oko 2.000 ljudi, dok su oko 5.000 zarobili. To zvuči gotovo nevjerojatno s obzirom na mali broj Španjolaca i njihovu naoružanost sa samo 12-tak pušaka arkebuza i 4 topa. Ipak, izgleda da je razlog bio u tome što Inke nisu imali nikakvog drugog oružja osim ceremonijalnog.

Kad su zarobili Atahualapu, ovaj je Španjolcima obećao punu sobu zlata ako ga ostave na životu. Ipak, nekoliko mjeseci kasnije, Pizzaro je odlučio ukloniti Atahualpu. Priredio je suđenje na kojem je car osuđen na smrt spaljivanjem. Ovaj se zgrozio, jer su Inke vjerovali da čovjek ne može prijeći u zagrobni život ako je spaljen. Dominikanski svećenik Vicente de Valverde intervenirao je i rekao Atahualpi da može biti pošteđen spaljivanja ako se obrati na katoličanstvo. Ovaj je pristao i kršten je. Po vlastitoj je želji ubijen davljenjem, a ostaci su mu sahranjeni kršćanskim sprovodom.


Komentari