Na današnji dan

Kongres budućeg SAD-a imao je prvo zasjedanje u skromnoj zgradi stolarskog ceha – 1774.

Taj Kontinentalni kongres iz doba prije stjecanja nezavisnosti izravni je prethodnik današnjeg Američkog kongresa (parlamenta SAD-a koji se sastoji od Senata i Zastupničkog doma). Zanimljivo je da je budući prvi američki predsjednik George Washington u to vrijeme bio još samo pukovnik dobrovoljaca iz Virginije (tada britanske kolonije).

Dana 5. rujna 1774. godine održano je prvo zasjedanje američkog Kontinentalnog kongresa. Riječ je bila o sjednici od izvanrednog povijesnog značenja, jer je to bila zapravo prva zajednička skupština predstavnika američkih kolonija koje će kasnije osnovati SAD. Naziv Kontinentalni kongres potječe od činjenice da su obuhvaćene kolonije sa sjevernoameričkog kontinenta. Riječ kongres kasnije će biti nastavljena u tradiciji američkog parlamentarizma, sve do danas. Naime, taj Kontinentalni kongres izravni je prethodnik današnjeg Američkog kongresa (parlamenta SAD-a koji se sastoji od Senata i Zastupničkog doma).

Prvo zasjedanje održano je u skromnim uvjetima – u nevelikoj zgradi zvanoj Carpenters’ Hall – koja je pripadala stolarskom cehu u Philadelphiji. Skupili su se predstavnici 12 kolonija tj. svih kolonija koje će osnovati SAD osim Georgije (ta najjužnija kolonija imala je vlastite probleme i u tom trenutku još nije bila u prilici protiviti se Velikoj Britaniji).

Spomenutih 12 kolonija poslalo je ukupno 56 zastupnika. Među tim znamenitim začetnicima američke nezavisnosti bili su mnogi kasnije vrlo poznati ljudi – Samuel Adams i njegov rođak John Adams (kasnije predsjednik SAD-a), John Jay (kasnije prvi vrhovni sudac SAD-a), Richard Henry Lee (rođek kasnijeg slavnog južnjačkog general Leeja) te George Washington.

Zanimljivo je da je budući prvi američki predsjednik George Washington u to vrijeme bio još samo pukovnik dobrovoljaca iz kolonije Virginije. Jedan od najznačajnijih dokumenta koje je izradio prvi Kontinentalni kongres bila je peticija britanskom kralju Georgeu III. u kojoj su se tražili bolji uvjeti za stanovnike američkih kolonija.


Komentari