Na današnji dan

Komunisti proglasili nezavisnost Vijetnama pozivajući se na Američku deklaraciju nezavisnosti – 1945.

Komunistički vođa Ho Ši Min javno je u gradu Hanoiju pročitao dokument o proglašenju vijetnamske nezavisnosti. Uoči toga uspio je nagovoriti čak i dotadašnjeg cara Vijetnama – Bao Daija – da abdicira.

Dana 2. rujna 1945. godine proglasio je komunistički vođa Ho Ši Min nezavisnost Vijetnama. Dogodilo se to ubrzo nakon japanske kapitulacije u Drugom svjetskom ratu. Naime, Vijetnam je ranije bio francuska kolonija, ali ga je Japan tijekom rata okupirao. Nakon povlačenja Japanaca, vijetnamski su komunisti odlučili ostvariti potpunu samostalnost zemlje i zbaciti francusku kolonijalnu vlast.

Ho Ši Min uspio je nagovoriti čak i dotadašnjeg cara Vijetnama – Bao Daija – da abdicira, čime je vlast Ho Ši Mina i organizacije Viet Minh dobila dodatan legitimitet. Napomenimo, vijetnamski su carevi prethodno dugo vremena bili većinom marionete u rukama kolonijalnih francuskih vlasti, a spomenuti posljednji car Bao Dai bio je u svojevrsnom vazalnom odnosu prema Japanu tijekom Drugog svjetskog rata.

Ho Ši Min je javno u gradu Hanoiju pročitao dokument o proglašenju vijetnamske nezavisnosti, pred tisućama ljudi. Zanimljiva činjenica je da se tekst tog proglašenja poziva i na Američku deklaraciju nezavisnosti iz 1776. godine, a i na Deklaraciju o pravima čovjeka i građanina iz doba Francuske revolucije (upravo su Francuzi i Amerikanci kasnije bili oni koji su ratovali u Vijetnamu).


Komentari