Na današnji dan

Koliko je zapravo težak jedan kilogram? – 1889.

Predmet koji određuje masu jednog kilograma čuva se u kontroliranim uvjetima u jednom sefu u pariškom predgrađu Sevres. 

Kilogram je jedina međunarodna mjerna jedinica koja je danas još uvijek definirana pomoću nekog pojedinačnog materijalnog predmeta. Taj predmet se danas nalazi u jednom sefu u gradiću Sevresu pokraj Pariza. Sef je u dvorcu koji se naziva Pavillon de Breteuil i koji je sjedište Međunarodnog ureda za utege i mjere. Taj dvorac ima ekstrateritorijalni status (poput veleposlanstava), dakle sef se strogo uzevši ne nalazi na francuskom, nego na međunarodnom teritoriju. 

Predmet u sefu ima oblik cilindra promjera 39,17 milimetara i isto tolike visine. Izrađen je od 90 % platine i 10 % iridija. Masa mu je točno 1 kilogram, štoviše taj predmet definira mjernu jedinicu kilogram, tako da ako on izgubi težinu, automatski se mijenjaju iznosi svih masa u svijetu. Svi važeći kilogrami u svijetu zapravo su nastali kao kopije tog prakilograma. Zbog njegove važnosti prakilogram se čuva u kontroliranim uvjetima i rijetko ga se vadi na svjetlo dana. Da netko samo kihne na njega, sve bi mjere u svijetu automatski postale pogrešne. Čuva ga se pod tri staklena zvona i do sada je vađen samo tri puta u proteklih 120-ak godina.

Taj prakilogram kao jedinicu za masu definirala je prva Međunarodna konferencija za utege i mjere koja je završila 28. rujna 1889. godine. U  proteklih više od 100 godina primijećeno da prakilogram u Sevresu zapravo gubi na masi i to iz neobjašnjivih razloga (to je izmjereno uspoređivanjem njegove mase s mnogim drugim kopijama).


Komentari