Na današnji dan

Kod Basela osnovana neobična Raurakijska Republika (1792.)

Dana 17. prosinca 1792. osnovana je Raurakijska Republika, svojevrsna vazalna država revolucionarne Francuske. Naziv je dobila po galskom plemenu Raurakijaca (Raurika, Rauraka), koji su bili srodni Helvetima te su u vrijeme Gaja Julija Cezara naseljavali granično područje današnje Francuske i Švicarske.

Novostvorena Raurakijska Republika obuhvaćala je područja koja je do tada posjedovao knez-biskup Basela, grada na današnjoj tromeđi Švicarske, Njemačke i Francuske. Već sljedeće godine nakon formiranja Raurakijske Republike priključen je njen teritorij Francuskoj, i to načelno u obliku departmana Mont-Terrible. Postojala je tako kratko da joj nije izabran niti glavni grad niti zastava. Imala je, međutim, grb s prikazom snopa pruti i sjekire (fasces), starorimskim simbolom autoriteta (ovaj su simbol kasnije preuzeli fašisti, a iz njegovog naziva izvedeno je ime pokreta).

Osim Raurakijske Republike, na švicarskom području nastale su još tri druge vazalne države revolucionarne i Napoleonove Francuske: Helvetska Republika, Lemanska Republika i Rodanska Republika.


Komentari