Na današnji dan

Knez Potemkin – moćni miljenik carice Katarine Velike (1739.)

Dana 11. listopada 1739. godine uzima se kao dan rođenja Grigorija Potemkina, ruskog aristokrata i jednog od najmoćnijih miljenika carice Katarine II. Velike. Potemkin je za vrijeme života nagomilao silne časti, funkcije i titule kojima ga je obdarila carica. Dobio je dvije kneževske titule: onu kneza Svetoga Rimskog Carstva (lat. Princeps Sancti romani Imperii) i onu kneza Ruskog Carstva. Imao je i čin general-feldmaršala, a bio je na čelu ruske vojne hijerarhije kao predsjednik Ratnog kolegija.

Potemkin je rođen u selu Čižovo pokraj Smolenska, u srednje bogatoj plemićkoj obitelji. Carica Katarina Velika zapazila ga je kao mladog časnika 1762. godine. Ljubavnicima su postali izgleda tek 1774. godine, kad su njoj bile 44, a njemu nepune 34 godine. Ubrzo je kao njen miljenik dobio neke od najviših funkcija u Ruskom Carstvu. Postoji velika vjerojatnost da su se Katarina i Potemkin potajno i vjenčali.

Moćnog Potemkina smatra se utemeljiteljem ruske Crnomorske flote. Do danas je ostao u upotrebi izraz Potemkinova sela za lažne nastambe kakve je knez dao podići da impresionira caricu Katarinu Veliku. U Sankt-Peterburgu je Potemkin posjedovao golemu palaču zvanu Tauridska palača (prema povijesnom imenu za Krim). Potemkin je umro 1791. godine na području današnje Rumunjske, gdje je bio po vojnoj dužnosti. U trenutku smrti imao je 52 godine, a carica Katarina Velika nadživjela ga je za pet godina.


Komentari