Na današnji dan

Knez od Liechtensteina – najbogatiji austrijski aristokrat – 1696.

Joseph Wenzel I. od Liechtensteina rođen je u Pragu, gradu u kojem je obitelj Liechtenstein raspolagala velikom palačom. 

Dana 9. kolovoza 1696. godine rođen je Joseph Wenzel I. od Liechtensteina, vjerojatno najbogatiji austrijski aristokrat u Beču tijekom većeg dijela vladavine carice Marije Terezije. Naime, kneževske obitelji Liechtenstein i Schwarzenberg bile su najveće zemljoposjedničke obitelji u austrijskom i češkom dijelu Habsburške Monarhije, dok su od njih veće posjede od svih caričinih podanika imali još samo knezovi Esterházy (iz Kraljevine Ugarske). Od svih spomenutih kneževskih obitelji jedino Liechtensteini danas imaju vlastitu državu, na teritoriju između Švicarske i Austrije. Taj je teritorij svoje današnje države obitelj Liechtenstein kupila na prijelazu iz 17. u 18. stoljeće, a on je dobio ime po dinastiji, a ne obratno. Joseph Wenzel I. od Liechtensteina rođen je u Pragu, gradu u kojem je obitelj Liechtenstein raspolagala velikom palačom.

U vojnoj je karijeri napredovao sve do čina feldmaršala, a u korist carice Marije Terezije ratovao je osobito uspješno u Italiji tijekom Rata za austrijsko nasljeđe (taj je rat Marija Terezija morala voditi protiv stranih sila koje su joj kao ženi osporavale pravo na nasljeđivanje očevih posjeda i titula). Kao diplomat bio je knez Joseph Wenzel I. austrijski veleposlanik u Berlinu i Parizu, što su bile izvanredno utjecajne pozicije u okvirima europske politike tijekom 18. stoljeća. Od 1753. godine bio je vrhovni zapovjednik vojske u Ugarskoj. Feldmaršal knez Joseph Wenzel I. od Liechtensteina preminuo je 1772. godine u Beču, u 76. godini života, a pokopan je u grobnici obitelji Liechtenstein u Vranovu kralj Brna (današnja Republika Češka).

Komentari