Na današnji dan

Knez od Anhalt-Köthena – poslodavac slavnog Johanna Sebastiana Bacha – 1694.

Na početku svojih dvadesetih godina života uspio je osnovati dvorsku kapelu (glazbeni ansambl) u svojoj prijestolnici Köthenu. 

Dana 28. studenog 1694. godine rođen je knez Leopold od Anhalt-Köthena, poslodavac znamenitog njemačkog glazbenika Johanna Sebastiana Bacha. Leopold je vladao Kneževinom Anhalt-Köthen, nezavisnom državicom površine manje od 1.000 četvornih kilometara. Premda je njegova država bila razmjerno malena, knez Leopold od Anhalt-Köthena po statusu je bio nominalno jednak svim ostalim europskim vladarima, uključivši careve i kraljeve.

Prijestolnica Kneževine Anhalt-Köthen nalazila s u gradu Köthenu, smještenom oko 125 kilometara jugozapadno od Berlina. Knez Leopold već se od mladosti zanimao za glazbu, a osobito je zavolio operu putujući po europskim gradovima koji su posjedovali kazališne dvorane i operne ansamble. Godine 1714. tj. na početku svojih dvadesetih godina života uspio je knez osnovati dvorsku kapelu (glazbeni ansambl) u svojoj prijestolnici Köthenu. Slavnog Johanna Sebastiana Bacha zaposlio je kao vođu tog ansambla 1717. godine. Bach je teško uspio otići od svog prethodnog poslodavca, vojvode od Sachsen-Weimara, koji ga je neko vrijeme dao zatvoriti zbog nepoštivanja procedure davanja otkaza.

Knez Leopold od Anhalt-Köthena i Johann Sebastian Bach ostvarili su dobar međusobni odnos, a knez je bio i kum na krštenju jednog od Bachovih sinova. Na dvoru kneza Leopolda ostao je Bach sve do 1723. godine. Nažalost, knez je preminuo u razmjerno mladoj dobi od 33 godine, već u studenom 1728. godine (Bach je poživio sve do 1750. godine).


Komentari